Verhalen over herinneringen

De verhalen die in de papieren krant Zeeuws Weerzien verschijnen, zijn ook hier te lezen. Zo blijven ze ook voor de jongere generatie bewaard. Iedere uitgave van de krant heeft een eigen thema.

Veel leesplezier!

Borrelt er een eigen herinnering bij u op? Deel deze met andere lezers! U kunt hiervoor het reactieformulier gebruiken of stuur een mail aan web@zeeuwsweerzien.nl

Jarenlang verzorgde ds Van den Bosch uit Ginneken de dagsluiting van de NCRV-radio. -Lees meer
Kapelaan Miel Bouwmans verdedigde naast katholieke principes, ook het doel van de Katholieke Sport Vereniging op Walcheren. -Lees meer
In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam ik voor het eerst in Zeeland. Wat toen opviel was de -Lees meer
Als katholiek jongetje moest redacteur Albert Kort vroeger netjes te biecht. Een keer had hij een zware overtreding op te -Lees meer
Redacteur Margreeth Ernens-Abrahamse vertelt in het decembernummer Geloof en Ongeloof hoe zij bijna opgroeide ín de Noordstraat-kerk in Terneuzen. -Lees meer
In de rubriek Verdwenen beroepen komt ditmaal de koster voorbij. De meesten van hen zijn in de jaren tachtig wegbezuinigd. -Lees meer
De kerkgangers van Stavenisse werden ooit vergast op wel hele speciale bolussen. En dat bleef niet zonder gevolgen... -Lees meer
Jan van Damme had, naast een rijke fantasie, een weifelend begin van zijn gelovige leven. Broer Konijn maakte diepe indruk... -Lees meer
In de jaren vijftig werd het mode dat men in restaurants en dergelijke suiker in een papieren zakje kreeg, vaak -Lees meer
Hein Naerebout uit Vlissingen is trots op de verzamelalbums met scheepsplaatjes die zijn vader Frans tekende en schreef. De plaatjes -Lees meer