Bidden voor het eten en trouw naar de kerk

THEMAKRANT GELOOF EN ONGELOOF (editie 11, december 2021)

 

Het geloof en de kerk hebben in Zeeland altijd een grote rol gespeeld. In het begin van de 20ste eeuw was 95 procent van de Zeeuwen gelovig, vijftig jaar geleden – in 1971 – nog altijd zo’n 87 procent. Inmiddels heeft 47 procent geen geloof meer. Bijna overal werd gebeden voor het eten, net als aan het begin en einde van de schooldag op christelijke scholen. En we gingen op zondag trouw naar de kerk. Katholiek en protestant leefden vreedzaam samen, maar heel lang langs elkaar heen. Je ging naar winkels die werden gedreven door mensen van je eigen kerk, was lid van een vereniging die aan een bepaalde religie was gebonden en je vond je partner in eigen kring. Want ,,twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen’’, luidde de uitdrukking. Op deze pagina beelden uit die tijd, bijeengebracht door Johan Francke (ZB), Peter Blom (Zeeuws Archief ) en Albert Kort.

Foto boven: Bidden voor het eten. Ogen devoot gesloten, de handen gevouwen. Het gebeurde in bijna elk Zeeuws huisgezin. Foto: Adri Van Wyngen, ZB Beeldbank Zeeland, recordnr. 39040

Kerkdienst in Zeeland omstreeks 1925-1935 met mannen- en vrouwenbanken. Onderdeel van de historisch-topografische atlas ‘Zelandia Illustrata’ van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW).


Nonnen recreëren op het strand van Domburg in 1964. Foto: Jacqueline Midavaine, ZB Beeldbank Zeeland, recordnr. 114452

 

Begin juni 1958 deed het Leger des Heils met het evangelisatie-schip Febe, genoemd naar de diakones Febe (Romeinen 16:1-2), Brouwershaven aan. Er werd een tent opgesteld waar evangelisatie-diensten werden gegeven. Foto: Jacqueline Midavaine, ZB Beeldbank Zeeland, recordnr. 121968


Het Rijke Roomse Leven. Misdienaars in Goes worden ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest op 5 december 1965 getrakteerd in de pastorie van de Heilige Maria Magdalenakerk. Foto: Familiearchief Albert Kort.

 

Op 12 december 1971 werd vicaris mejuffrouw H. Valk door prof. dr. A.R. Hulst bevestigd tot predikante van de hervormde gemeenten in Aardenburg en St. Kruis. Foto: Oscar de Milliano, ZB Beeldbank Zeeland, recordnr. 35996

Geen reacties

Geef een reactie