Bijzonder bezoek aan Goes

door Allie Barth

In 2009 was het 65 jaar geleden dat het overgrote deel van Zeeland werd bevrijd door de geallieerde strijdkrachten. Dat werd uitgebreid herdacht.

 

Tal van activiteiten werden er ontplooid waaronder een tocht met oude legerwagens van Bergen op Zoom naar Nieuwdorp, ter gelegenheid van de opening van het bevrijdingsmuseum.

Twee gasten kwamen uit Engeland, Reggie Tarrant en zijn vrouw. Beiden al de tachtig jaar gepasseerd. Zij waren bezig met een reis langs alle plaatsen waar de man in 1944 tegen de Duitsers had gestreden en kwamen zo ook in Goes langs.

De gemeente ving hen op en regelde logies voor het echtpaar in éen der plaatselijke hotels. Hij en zijn vrouw brachten een bezoek aan de burgemeester, maar moesten lang op de burgervader wachten. Toen ik daarover mijn ongenoegen liet blijken, antwoordde de bejaarde Engelsman: ,,When God created time, He made so many of it.” Beschaamd hield ik mijn mond. De burgemeester kon er ook niets aan doen dat hij te laat was. Tarrant en zijn vrouw waren onze eregasten op een bijeenkomst van oud-Indiëgangers in de Mythe. Die waren trouwens ook blij, dat ze eens in het zonnetje werden gezet.

Desgevraagd vertelde de Engelsman dat hij eind 1944/begin 1945 in Waarde was gelegerd. Een collega vroeg hem daar op 15 december te  ruilen met wachtlopen. De man wilde een dag later  graag naar Antwerpen voor bioscoopbezoek. Tarrant had daar geen bezwaar tegen. Maar zijn collega kwam niet meer terug. Een V-2 stortte daar neer op de Rex-bioscoop. Men telde 567 dodelijke slachtoffers, onder wie 296 geallieerde militairen.

Reggie’s oorlogstocht was nog lang niet voorbij. Pas toen hij in mei 1945 in het Duitse Iserlohn was aangekomen, werd het vrede. Niet lang daarna kon de thuisreis nsst Cambridge in Engeland worden aanvaard. Het werd een leven volgens het geijkte patroon. Studie voor bibliothecaris, dagelijks werk, een huwelijk, kinderen en oud worden met zijn echtgenote. Man en vrouw zijn inmiddels overleden, allebei meer dan negentig jaar oud. Maar in 2009 brachten deze bijzondere mensen een bezoek aan Goes gebracht, dat zij zeer op prijs hadden gesteld.

Foto: Het echtpaar Tarrant tijdens zijn bezoek aan de bijeenkomst in de Mythe. | Foto Allie Barth

Geen reacties

Geef een reactie