Buitenman

door Willem Staat

Ik ben een buitenman. Een van de betekenissen van dat woord is plattelander.

In mijn geval gaat het dan ook nog om iemand die  buiten de bebouwde kom woont. Hoewel het steeds verder dichtslibt is nog altijd driekwart van Nederland buitengebied, ofwel gebied buiten de bebouwde kom. De mensen die daar wonen zijn de buitenlui, een meervoud van buitenman.

In het buitengebied wonen bijna een miljoen mensen, dus ongeveer  één op de achttien Nederlanders. Ik woon amper honderd meter van de bebouwde kom van Nieuw- en Sint Joosland en val dus nog net onder de buitenlui. Mijn echtgenote behoort daar ook toe, maar is bij mijn weten geen buitenvrouw, want dat woord betekent maîtresse. De Nederlandse taal heeft het dus nogal moeilijk met het aanduiden van plattelanders

Als buitenman geniet je een klein voorrecht. Dat merkte ik toen er begin jaren negentig een brief in de bus rolde met een bijzondere oproep. Of ik maar wilde stemmen over de ruilverkaveling in de buurt. Het gaat om een bijzondere verkiezing. Inwoners van het verkavelingsgebied mogen stemmen. De hoeveel grond die je bezit bepaalt het gewicht van je invloed. Ons huis staat op een perceel van 2 are en 69 centiare.

De omvang van ons grondgebied valt natuurlijk in het niet tegen dat van een akkerbouwer met tientallen hectares. Maar ik ben toch lekker gaan stemmen. Want hoe vaak krijg je nou de kans om in het stemhokje mee te beslissen over de herinrichting van de wereld van de boeren en buitenlui?

Dus trok ik op de bestemde dag naar De Roode Leeuw, het beroemde etablissement dat helaas in 2014 de deuren sloot. Daar stonden twee houten stemhokjes. In een daarvan maakte ik mijn oordeel kenbaar met het rode potlood. Ik had het plan in grote lijnen gelezen, maar heb weinig tot nul benul van ruilverkavelingen. Omdat ik er niets zinnigs tegen kon inbrengen heb ik maar voorgestemd.

Het was de eerste en tot nu toe enige keer. Een bijzondere stembusgang naast die voor gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer en Europees Parlement.  Laat ik die voor Waterschap Scheldestromen niet vergeten. Daar mag iedere ingeland (inwoner of grondbezitter) aan meedoen, dus ook mensen van binnen de bebouwde kom.

De laatste tijd doen er steeds minder mensen mee aan verkiezingen. Dat is zorgelijk, want stel dat de democratie verdwijnt en Nederland een dictatuur wordt? Dan is er één dwingeland en zijn wij allemaal niet-kiesgerechtigde ingeland. Buitenman of niet.

Foto boven: De gelagkamer van De Roode Leeuw in Nieuw- en Sint Joosland, toen het etablissement nog volop in bedrijf was. | foto’s Willem Staat

Ons huis staat net buiten de bebouwde kom van Nieuw- en Sint Joosland. En hoewel het lapje grond, dat erbij hoort, maar nietig is, mocht ik toch stemmen over ruilverkaveling.

Geen reacties

Geef een reactie