De keepende kapelaan

THEMAKRANT GELOOF EN ONGELOOF (editie 11, december 2021)

 

door Peter de Jonge

De religieuze verzuiling van de samenleving stopte vroeger niet bij de kerk of de school. Ook op het sportveld speelde het een rol.

Het wemelde van de christelijke (lees protestante) en katholieke sportclubs. Belangrijk onderscheid was dat de eerste doorgaans niet op zondag en de tweede juist wél op de Dag des Heeren sport beoefende.

In Westdorpe werd in 1931 RIA opgericht met in de notulen de verklaring van de naam: Roomsch In Alles. In ’s-Heerenhoek begon pastoor C. Koning – eerder oprichter van Volendam – de club Patrijzen. Een kroniekschrijver noteerde dat de priester zelf meevoetbalde. ,,Hij was lang als psalm 119, liep een beetje in een banaanhouding, leek wat sloom, maar een bal afnemen was bijna een onmogelijkheid.’’ De club stond alleen open voor leden van de Maria-congregatie (een vereniging die tot doel had Maria te vereren). De slogan bij Patrijzen luidde: ,,Geen Maria-kind, geen midvoor.”

Geel-wit

Op het overwegend protestante eiland Walcheren bestond de Katholieke Sport Vereniging (KSV) Walcheren, dat de Rooms katholieke signatuur zelfs uitdroeg in het tenue: geel shirt en witte broek, de pauselijke kleuren. Zoals bij menig katholieke instelling was er een aalmoezenier aan verbonden, belast met de zielzorg: kapelaan Miel Bouwmans.  Behalve de roomse principes verdedigde Bouwmans nog iets anders: het doel. Door stom toeval. ,,Ik kwam eens op een trainingsvond kijken en de jongens waren net aan het hoogspringen. ‘Spring eens mee, kap’, zeiden ze. En ik kwam het hoogst.’’ Zo iemand hadden ze nodig onder de lat.

Vijf kerkdiensten

De keepende kapelaan had het druk. Er werden in die tijd, de jaren 50-60 van de vorige eeuw, op zondag nog vijf kerkdiensten gehouden. Dus moest hij regelmatig na afloop van een eucharistieviering snel zijn kazuifel uittrekken, het witte priesterboordje afdoen en een keeperstrui aantrekken om op de fiets naar het voetbalveld te racen. Bouwmans haalde zelfs kort het eerste elftal, dat speelde in de eerste klas van de afdeling Zeeland, toen hun doelman langere tijd was uitgeschakeld. Natuurlijk kreeg de priester wel eens commentaar als supporters van de tegenpartij hem als geestelijke hadden herkend. Maar dat liet hem koud.

Uit: Noppen in de klei, Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V., 1987

Foto boven: Kapelaan Miel Bouwmans in actie op de Keersluis-velden in Vlissingen. | Bron: Noppen in de klei/Verzameling E. Bouwmans.

Kapelaan Miel Bouwmans tijdens een doopplechtigheid | Bron: Noppen in de klei/Verzameling E. Bouwmans.

1 Reactie
  • Sarie Katsman
    Geplaatst op 13:03h, 17 januari Beantwoorden

    Geweldig, wat een leuk verhaal!

Geef een reactie