Een speciaal schip

Lezer Wim Deijnen uit Sluis reageerde op de foto die we plaatsten in het zomernummer van Zeeuws Weerzien (nummer 13, 2022). Het gaat om de foto  van kinderen die aan het rennen zijn bij het ‘duiten rapen’ op het Nollestrand van Vlissingen, 19 april 1969. (foto Jacqueline Midavaine, ZB Beeldbank Zeeland, recordnr 103908)

Als gepensioneerd rivierloods Vlissingen en ex-stuurman Holland-Amerika Lijn (HAL) is voor mij de achtergrond van de foto interessant.

 

Het schip dat u daar ziet zou zo maar het ms Kinderdyk kunnen zijn, ooit in 1956 gebouwd bij de KMS De Schelde. Het schip is inkomend door het Oostgat, met bestemming Antwerpen en dus kennelijk op de kustreis, met alle ‘takken’ (laadbomen) omhoog. Voor de oversteek over de Atlantic worden die neergelaten.

Halverwege de jaren vijftig gaf de HAL in Rotterdam de opdracht tot de bouw van zes schepen in de zogenoemde K-klasse (Kinderyk, Kloosterdyk, Katsedyk, Kerkdyk, Kamperdyk, Korendyk). Deze schepen kwamen uiteindelijk in de Mexico-dienst terecht.

Het eerste schip (ms Kinderdyk) mat 5643 BRT, was 140 bij 19 meter en werd gebouwd bij de KMS de Schelde in de jaren 1955-1956 (bouwnummer 280). Als één der toezichthouders bij de bouw werd derde stuurman Kees (C.M) Kole uit Vlissingen aangesteld. Hij maakte als zodanig ook de eerste reis op 15 april 1956. Later werd Kees rivierloods in Vlissingen. Dat bleef hij tot aan zijn pensionering in 1984.

Overigens was het wel een bijzonderheid dat de HAL een order plaatste bij de KMS De Schelde (het enige andere schip van die rederij was ooit het ss Edam in 1921, met als bouworder 175). Tot die tijd werden de meeste schepen bij Rotterdamse werven besteld, of zelfs in Belfast. De KMS De Schelde gold veel meer als huiswerf voor de (Koninklijke) Rotterdamse Lloyd met bekende namen als Slamat, Indrapoera, Sibajak, Demp enzovoorts en natuurlijk de beroemde Willem Ruys.

Geen reacties

Geef een reactie