Een toost op het jarige Zeeuws Weerzien!

Zeeuws Weerzien vierde vrijdagmiddag in ZB Bibliotheek Zeeland in Middelburg uitgebreid het eerste lustrum, waarbij de meeste vrijwilligers van Zeeuws Weerzien dan ook aanwezig waren. Bert van Leerdam zette de bestuursleden Hanneke de Vroe en Frans van de Velde even in het zonnetje. Het derde bestuurslid, Rina Cevaal, kwam wat later omdat zij de eerste leesbijeenkomst op Noord-Beveland begeleidde. Bert haalde uit iedere regio iemand naar voren om met hen over hun connectie met Zeeuws Weerzien te praten. Tegen het eind van de middag kwam eregast gedeputeerde Harry van der Maas langs. Hij kreeg van redacteur Margreeth Ernens het columnverzamelboek Album 4 van de redacteuren van Zeeuws Weerzien overhandigd. Van der Maas was er bijzonder mee in zijn schik en sprak zijn grote waardering uit voor alles wat Zeeuws Weerzien in de provincie betekent met de verhalen, herinneringen en leesbijeenkomsten. Natuurlijk werd er uitbundig getoost op dit 5-jarig bestaan en hij wenste Zeeuws Weerzien dan ook een mooie toekomst.

Foto boven: (vlnr) Gedeputeerde Harry van der Maas brengt een toost uit op Zeeuws Weerzien met bestuursvoorzitter Frans van de Velde, hoofdredacteur Peter de Jonge en bestuurslid Rina Cevaal.

Secretaris en voortrekker Hanneke de Vroe opent de feestelijke bijeenkomst. Let op de slinger met alle posters van de themanummers van Zeeuws Weerzien!

Een toost van Hanneke de Vroe.

Redacteur Margreeth Ernens overhandigt gedeputeerde Harry van der Maas Album 4 van de redactie.

De zaal luistert geïnteresseerd naar wat iedereen te vertellen heeft.

Bert van Leerdam maakt een praatje met Rina Cevaal (midden) en Rianne Blankenstijn over de eerste leesbijeenkomst op Noord-Beveland.

Voor alle vrijwilligers was er een exemplaar van Album 4 met de columns van de redacteuren.

Geen reacties

Geef een reactie