geerteskerk kloetinge

Een wedstrijd in kerkbouw

door Allie Barth

Het Kerkplein van het dorp Kloetinge ligt hoger dan de omringende bebouwing. De eerste bewoners zorgden met een ringwal ervoor dat ze beschermd waren tegen het water.

Dat was zo rond het jaar duizend en toen zag Zuid-Beveland er heel anders uit dan vandaag. Er  waren nog geen dijken. De parochie Kloetinge komt voor het eerst in een akte uit 1216 voor.

Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat men in de periode 1275-1300 is begonnen met de bouw  van het thans nog bestaande kerkgebouw, dat gewijd werd aan de Heilige Gertrudis van Nijvel, die leefde van 626-659.

Vandaag spreekt men in Kloetinge van de Geerteskerk. Daarin is nu nog een fragment Scheldegotiek aanwezig dat uit de beginperiode stamt. Voor het overige is sprake van Brabantse gotiek. De bouw van een kerk duurder vroeger vele jaren.

Het gebouw kwam in de vijftiende eeuw gereed, zo ongeveer gelijktijdig aan de kerk, die in het naburige Kapelle werd gebouwd. De beide bouwmeesters van toen waren rivalen. Het verhaal gaat dat de bouwmeester van Kloetinge er alles aan deed om zijn gebouw als eerste gereed te hebben.

Dat betekende aanzien voor de aanzienlijken in het dorp, waar kasteel Hof Ravenstein stond, én voor hem. Die van Kapelle deed echter hetzelfde. Ook daar ging het om aanzien en macht. En Kapelle telde twee kastelen, waarvan het Hof Maalstede het belangrijkste was.

Kapelle won en dat verdroot de bouwmeester van Kloetinge, Jan Geertssen ‘den Dicken’ zo zeer, dat hij zich ophing aan de torenspits van Kloetinge. Die was nog niet geheel gereed en moest nog definitief aan de  toren worden gehecht. De bouwmeester deed zijn bijnaam eer aan: hij was een zwaarlijvig man. Daardoor kwam de spits enigszins scheef op de toren te staan. Uit piëteit met de overledene liet men dat maar zo.

En wanneer u denkt dat dit een flauwekulverhaal is, dan heeft u het mis. Bij de laatste restauratie van kerk en toren, aan het eind van de vorige eeuw, heeft men de torenspits eindelijk recht gezet.

Foto boven: De Geerteskerk in Kloetinge heeft eeuwenlang een scheve torenspits gehad. Uit piëteit met de bouwmeester staat de spits er niet op.
Beluister het gesprek dat Remco van Schellen van Omroep Zeeland met Alli had in Zeeland Wordt Wakker:

kerk kapelle

De bouwmeester van de kerk in Kapelle wist het gebouw eerder af te krijgen dan de concurrent in Kloetinge.

Geen reacties

Geef een reactie