Een ‘Zeeuws’ lied op koninginnedag

THEMAKRANT KLEDERDRACHT (editie 19, DECEMBER 2023)

 

De aubade op koninginnedag, meestal op een plein voor een gemeentehuis, vond ik altijd lijken op zingen voor Sinterklaas. Want scholieren brachten de zanghulde aan de vorstin, die je nooit zag en die het ook niet hoorde.

Buste van Pieter Louwerse.

Behalve het Wilhelmus stond er altijd nog een vast lied op het repertoire: Waar de blanke top der duinen. Een ‘Zeeuws’ eerbetoon aan het vaderland dat oorspronkelijk vijf coupletten telde, maar in de moderne versie werd ingekort tot drie. Geschreven door Pieter Louwerse, geboren op 13 januari 1840 in Souburg. Nadat hij wegens gehoorproblemen was gestopt als onderwijzer, ging hij verder als schrijver van historische verhalen, romans en opstellen en gedichten voor de jeugd. Hij overleed in 1908, enkele dagen nadat hij in Den Haag werd aangereden door een tram. Op 23 januari 1912 werd op het Oranjeplein in Souburg een borstbeeld van hem onthuld. (PdJ)

Waar de blanke top der duinen

Waar de blanke top der duinen,
Schittert in de zonnegloed,
En de Noordzee vriend’lijk bruisend,
Neêrlands smalle kust begroet,
Juich ik aan het vlakke strand: (bis)
‘k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)

Waar het lachend groen der heuvels,
’t Kleed der stille heide omzoomt,
Waar langs rijk beladen velden,
Rijn of Maas of Schelde stroomt,
Klinkt mijn lied op ouden trant: (bis)
‘k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)

Blijf gezegend, land der vaad’ren,
Make u eendrachtig sterk en groot,
Blijve ’t volk der Koninginne,
Houw en trouw in nood en dood!
Doe zo ieder ’t woord gestand:
‘k Heb u lief mijn Nederland!

foto: Aubade op koninginnedag in Vlissingen in 1962. | Foto Jacqueline Midavaine, Beeldbank Zeeland rec. nr 110782

Geen reacties

Geef een reactie