Eêst en vooral nao de kapper

THEMAKRANT FOTOGRAFIE (editie 15, DECEMBER 2022)

 

door Rinus Willemsen

Noe was ‘k toevallig een paor weken geleejen op Driewegen, wao kunstschilder Han ter Keurs ’n tentôônstellieng van z’n schilderieën ‘ieuw. Han weunt dao mee z’n vrouwe in een ouwe schoole.

Buuten, boven de voordeure ‘ieng ’n ouwe schoolfoto. Ik dienken van zô’n ‘onderddèrtig jaor geleejen. De mêêster mee al de kinders. ’n Prachtige plaote van wè  twêê bie drie meter. A je verbie de schoole riejt, dan kiek je mee respect nao die foto. En ikke nie allêêne; iederêên die de schoole passeert.

Toen ‘k daor zô stoeng te kieken, most ik dienken an m’n eigen schoolfoto’s. En nog wel dien êênen. Me stoengen ook voo de schooldeure. Ook de mêêster an de butenkant. En ikke?  Ik zat op ’n banke uut de gymmestiekzaol. ’n Bitje in ’t midden. ‘k Weten nog percies ‘oe dat gieng.

Overschrieven

De mêêster zei dat de schoolfotograof de volgende weke zou kommen. Me kregen allemaol ’n blaodje dat netjes uut een taolschrift was gescheurd. Op bord schreef tie: ,,Geachte ouders, volgende week woensdag komt de schoolfotograaf. Hoogachtend,” en dan kwam z’n naome. Wudder mosten dat overschrieven en meenemen. Toen m’n moeder dat las, gaf ze me ’n kwartje en ik most bots nao Peet Doens, de kapper. Dat was geen straf ‘ôôr. Dao laogen stripver’aolen over Billy Turf. Plaotjes mee ’n ver’aoltje. Prachtig gewôôn. Vee te vlug most ik op dien ‘ôôge kappersstoel gaon zitten en zag ‘k in de spiegel ‘oe Peet begon te knippen. Raokeliengs langst m’n ‘ôôren. ,,Stille zitten,” zei tie. En dat deed ik, bange dat ie …. just m’n ôôre d’r zou afknippen.

’n Paor grôôte joenges uut de zesde klasse mosten de banken ‘aolen uut de gymzaole. Toen onze klasse aan de beurte was, tikkende de fotograof op de ruute in de gangdeure en mosten we gaon zitten op de banke. Natuurlijk wou je naost je kameraod zitten, mao de fotograof schikkende ons op een andere manier. ,,Wil jij eens wisselen met het meisje met die mooie witte strik?” zei hij  dan vriendelijk tegen een meisje. En zo ging dat een paar keer. Toen ging hij achter zijn toestel staon en wudder keken nieuwsgierig nao die vrèmde vint. Zô goeng dat twêê kêêr. Knip, knip.

In de lieste

D’n andere weke dêlende de mêêster de foto’s uut. Die zaoten in een enveloppe met daorop de priezen. Me vlogen d’r mee naor ‘uus. M’n foto.

An de schouwe ‘ieng een spiegel. In de lieste d’rvan kwam de foto. En ielke kêêr as t’r versiete kwam, wier die foto uut de lieste gepakt. Op d’n duur krullende ‘êêl dien foto’oek om. Noe ligt ie plak in m’n album. Onvindbaar, vandaar dat ik deze foto maar even heb geleend.

Foto: Rinus in 1956 als leerling en Rinus nu als columnist van Zeeuws Weerzien.

Klassenfoto omstreeks 1956 van de klas van Rinus Willemsen. | Foto Collectie Lijbaart

Geen reacties

Geef een reactie