En ’t was bitter koud

door Allie Barth

De zeer strenge winter van 1963 begon eigenlijk al in de maand december 1962. Bijna drie maanden lang maakten sneeuw en ijs de dienst uit. Om met W.G. van de Hulst te spreken, ‘en ’t was bitter, bítter koud’.

Op tweede Kerstdag 1962 kwam zo rond het middaguur onze buurvrouw bij ons langs. Zij was arts in het ziekenhuis. Het sneeuwde toen behoorlijk. Dikke vlokken zorgden algauw op fotogenieke wijze voor een centimeters dikke laag. Ze vroeg aan mijn vader of zijn jongens het pad dat toegang tot haar garage gaf, wilden schoonvegen. Ze was dan wel thuis, maar ze kon een onverwachte oproep krijgen voor een spoedgeval.

Mijn broer en ik waren bereid om buurvrouw van dienst te zijn. We trokken onze jassen aan, pakten schop en bezem en togen aan het werk. We zagen er al snel uit als echte sneeuwpoppen. Het bleef sneeuwen.

We begonnen bij de deur van de garage en werkten naar de straat toe. Een afstand van zo’n tien meter. Bij de straat aangekomen, veegden we de sneeuw naar links en naar rechts weg, zodat buurvrouw netjes met haar auto, een Volvo, op pad kon gaan. Mijn broer leunde over de schop en sprak: ,,Even een blasie pikken”, en haalde een sigaret tevoorschijn.

Ik lachte en draaide me om. De warme kolenkachel thuis lonkte. Ik wilde met voldoening naar onze arbeid kijken, maar stelde vast, dat het geveegde pad al weer helemaal ondergesneeuwd was.

Wat nu? We besloten om maar weer opnieuw te beginnen. Aldus gebeurde, echter met hetzelfde resultaat. Voor de derde keer gingen we aan de gang. Toen we klaar waren en ter linker- en ter rechterzijde van het geveegde pad, aan de straatkant een grote hoop sneeuw aanwezig was, besloten we de zaak voor gezien te houden. Er was geen beginnen aan. We gingen naar huis. Moe, maar niet voldaan.

En de volgende dag bleek ook nog dat het werk voor niks geweest was. Dokter was niet naar het ziekenhuis geroepen. Twee sneeuwhopen bleven heel lang als bewijs van noeste vlijt op het trottoir liggen.

Foto boven: De Grote Kade in Goes in de winterse omstandigheden van 1963. | foto Gemeentearchief Goes

Ook de eendjes in Goes hadden het zwaar tijdens de barre winter van 1963. | foto Gemeentearchief Goes.

Geen reacties

Geef een reactie