‘Lina’ slaat aan in De Kraaijert Lewedorp

Rina Cevaal en Willem Staat namen in augustus drie voorleessessies van herinneringskrant Zeeuws Weerzien in Zorgcentrum De Kraaijert in Lewedorp voor hun rekening. Het ging daarbij om groepen dementerenden en somatisch zieken, in totaal zo’n twintig personen.

De voorleessessies gingen veelal over ‘Lina was op haar boers een pronte dame’. Deze vertelling over thema’s als klederdracht, groot gezin, relatieve armoede, en varken slachten leidden tijdens alle bijeenkomsten tot levendige gesprekken. Het lukte om bijna alle aanwezigen aan het praten te krijgen.

Tijdens de eerste twee ontmoetingen is er ook gepraat over de antieke breipenhouders die Rina meebracht. Diverse aanwezigen lieten spontaan weten dat ze het reuze gezellig vonden en het op prijs zouden stellen dat we nog eens terug komen. Dat kregen we ook te horen van het personeel.

De krant werd uitgebreid bekeken door de aanwezigen.

Geen reacties

Geef een reactie