Modderen op Modderoord

THEMAKRANT SPELEN (editie 13, JUNI 2022)

 

door Allie Barth

Wij hadden als kinderen een prachtig speelterrein vlak bij de Nadorstweg in Middelburg. Het was een bejaard voetbalveld, waar de koolpalen nog stonden.

We werden er vaak weggestuurd door de militairen die het terrein gebruikten voor sport en spel. Maar we kwamen gewoon terug wanneer de dienstdoende sergeant geen tijd meer voor ons had. Bij een van de oefeningen moesten militairen aan touwen zwaaien vanaf een houten stellage naar de overkant. Ze moesten zo door de lucht over een modderpoel heen. Het was vanzelfsprekend feest wanneer zo’n dienstplichtig militair niet ver genoeg kwam en in de blubber belandde.

Buurtvereniging

In de tijd dat wij er woonden richtte men een buurtvereniging op. Iedereen kon lid worden en er werden tal van activiteiten ontplooid. In 1956 organiseerde het bestuur een spelletjesmiddag voor de jeugd van de wijk, die gehouden werd op Modderoord.

Op het programma stonden onder meer zaklopen, een autoband voortduwen en hardlopen met een ei op een pollepel. Vanzelfsprekend moest het ei zonder het te laten vallen over de finish worden gebracht. Een keer laten vallen betekende  een strafpunt. Brak het, dan viel je niet in de prijzen.

Martelgang

Ik moest als negenjarige een autoband vijftig meter verder brengen. Duwen met de hand. Geen beginnen aan. Dat ding was zwaar en viel steeds om. Steeds weer de band rechtop zetten en opnieuw in beweging brengen. Twee meter verder viel het ding dan alweer om. Kortom: het was een martelgang.

Mijn jongere broer moest rennen met een ei op een pollepel. Als een haas legde hij de afstand af zonder een strafpunt. Hij won de eerste prijs. Ik moest het met de vierde doen: een kleurboek en een klein setje kleurpotloodjes. Vol enthousiasme vertelde de voorzitter dat er het volgende jaar weer zo’n middag voor de jeugd zou worden georganiseerd. Gelukkig zijn we verhuisd voordat die werd gehouden.

Foto: De jeugdige Allie tijdens zijn ‘martelgang’ met de autoband. | Foto: Archief Allie Barth

Modderoord in 1954 met linksachter de villa’s aan de Noordsingel | fotobron Zeeuwse Beeldbank recordnummer 73332

Geen reacties

Geef een reactie