Naar school in ’s Heerenhoek

Lezer Kees Martens uit Middelburg heeft tal van oude foto’s in zijn bezit. Hij stuurde ons onder meer deze foto uit 1909 van de lagere school en de bewaarschool in ’s Heerenhoek.

door Kees Martens

In ’s-Heerenhoek stond naast de katholieke kerk een nonnenklooster van de zusters van de orde van de Franciscanessen uit Etten.

Deze nonnen gaven onderwijs aan de bewaarschool, meisjesschool en de naaischool. Op de foto staat tussen de nonnen een aantal kinderen, onder wie mijn moeder  Kaotje Visser (1898-1985). Zij is het derde meisje van rechts, bovenste rij.

Kaotje Visser trouwde in 1931 met Jan Martens (Jzn.). Kaotje had op de Kuipersdijk een levensmiddelenwinkel, waar ze tevens klompen, gedroogde vis, bier, trouw-, kerst- en felicitatiekaartjes en postzegels verkocht. Voor de kinderen was dit de snoepwinkel bij uitstek waar je voor tweeëneenhalve cent (een kluute) of een stuiver snoep kon kopen.

Op de foto zijn alle kinderen nog in streekdracht behalve de kinderen van de familie Ko Clarijs. Ko had  in ’s-Heerenhoek een werkplaats, waar hij rijtuigen bekleedde en garelen en zadels maakte. Helemaal links zien we de kleine Nellie Clarijs en daarnaast haar zus Corrie in burgerkleding.

De nonnen op de foto zijn links zuster Treesje en rechts zuster Leontine.

Op de bewaarschool zaten zowel meisjes als jongens, maar op de lagere school waren die strikt gescheiden. Er was een aparte jongensschool met een eigen schoolplein en een aparte meisjesschool met eigen schoolplein.

Toen ik zelf op de bewaarschool zat in 1945 en 1946 stonden er achter in het klaslokaal lage vitrinekasten met speelgoed, maar daar mochten we nooit mee spelen. Zo direct na de oorlog hadden we daar alleen maar een lei en een griffel die steeds afbrak. Die moest je dan slijpen op een stuk beton (afgebroken bunker) naast het schoolplein. Wel leerden we er matjes vlechten en netjes bidden.

Foto: De lagere school en bewaarschool in ’s Heerenhoek, circa 1909.

Kees Martens heeft een lijst met bijna alle namen van de kinderen die op de foto staan.

Geen reacties

Geef een reactie