Oranje en Zeeland

door Peter Blom

De Oranjeliefde is me met de paplepel uitgegoten. Mijn familie deed altijd vrolijk mee aan de feestelijkheden op Koninginnedag en als kleuter kende ik twee coupletten van het Wilhelmus uit mijn hoofd.

Sinds ik in Veere woon kan ik op onze nationale feestdag goed aan mijn trekken komen met muzikaal de trouw aan koning en vaderland te verkondigen. Als de laatste tonen van het volkslied wegsterven zet de fanfare ‘Veere’s Genoegen’ direct in met ‘Geen dierder plek’. Na de mooie riedels over Bestevaer, de historieblaên en den onverschrokken Naerebout, verhef ik in het derde couplet mijn stem en zing uit volle borst “Wij hebben slechts één enk’le keus: ‘Oranje en Zeeland!’ da’s de leus”!

De relatie tussen Zeeland en Oranje is al oud. In 2022 is het 450 jaar geleden dat veel Zeeuwse steden de kant van de prins van Oranje kozen. Bewijzen daarvan zijn te vinden in de oude archieven van een aantal Zeeuwse steden. Het zijn brieven waarin onze Vader des Vaderlands duidelijk maakt dat hij pal staat voor de vrijheid en onze voorouders te hulp zal schieten om de tirannie te verdrijven. Deze historisch documenten waarbij een klerk een ganzenveer diep in de inktpot heeft gedoopt worden afgesloten met de handtekening “uw goede vriend Guillaume de Nassau”.

De brief van 1 mei 1572 geschreven door Willem aan de Veerenaren is op 3 mei 2022 ter herinnering aan de bevrijding van de Spanjolen voorgelezen. In huis-aan-huis folders werd aangekondigd dat de prins van Oranje  in hoogst eigen persoon naar Veere zou komen.  Voor enkele toeschouwers was het een beetje teleurstellend dat daar niet onze koning, de huidige prins van Oranje, stond. Voor mij was het de dag van mijn leven. De wens om ooit als Willem de Zwijger het volk toe te mogen spreken is uitgekomen.

Foto: Op 3 mei 2022 werd in Veere gevierd dat 450 jaar geleden de stad overging naar de prins van Oranje. Burgemeester van Veere Rob van der Zwaag (midden), weerman Jos Broeke (rechts) en archivaris Peter Blom spraken in historische kleding het volk toe.  | Foto: Zeeuws Archief

Geen reacties

Geef een reactie