Over de meelstreep

THEMAKRANT ZEELAND EN ORANJE (editie 20, MAART 2024)

 

door Allie Barth

Op dinsdag 13 maart 1945 keerde koningin Wilhelmina terug in Nederland. Dat gebeurde in het Zeeuws-Vlaamse Eede. Het bewijs daarvan leverde ze door te wandelen over een witte streep waarvoor meel was gebruikt. Verf was niet beschikbaar.

De bevolking werd inderhaast opgetrommeld om de plechtigheid bij te wonen. Aan het eind van de morgen was het zover. Ze stapte uit de auto en liep vanuit België naar Nederland. Daar aangekomen gaf burgemeester Overmaat van Aardenburg blijk van zijn enthousiasme door haar te begroeten namens de bevolking, die blij was dat hare majesteit er weer was. Maar op bitse wijze gaf de koningin te kennen, dat hij wat mocht zeggen wanneer zij daartoe minzaam het verlof gaf. Deze gebeurtenis is op basis van overlevering voor het nageslacht bewaard gebleven.

Eede was als grensplaats de eerste gemeente waar de koningin op bezoek kwam. Zij bracht daarna nog bezoeken aan andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren. Een bezoek aan Schouwen-Duiveland was nog niet mogelijk want dat was nog bezet gebied.

Goes

Op 18 maart 1945 was Goes aan de beurt. De vorstin werd op het bordes van het Stadhuis ontvangen door loco-burgemeester A.A. de Roo. Op die dag stond de Grote Markt vol met toeschouwers. Veel feestelijkheden waren er niet, de koningin moest nog verder.

Op 10 mei 1945 pakte Goes groter uit op Victory Europe Day met tal van feestelijkheden, waarbij de schoolkinderen niet vergeten werden. Onder leiding van enkele onderwijzers zongen zij het Wilhelmus en daarna Wilt heden nu treden. De eerste regel van dat lied luidt: ,,Wilt heden nu treden voor God den Heere.” En ik denk zo dat er ook toen al schooljongens waren, die de tweede regel een iets andere tekst gaven. Die zongen dan: ,,Wilt heden nu treden, van boven naar beneden.’’ Maar dat kon! We waren immers bevrijd.

foto: Koningin Wilhelmina passeert op 13 maart 1945 in Eede de Belgisch-Nederlandse grens. Derde van links (op de achtergrond) persoonlijk adjudant van de vorstin kapitein G.M. (Gerard) Rutten. Links van de vorstin (met hoed in de hand, op de rug gezien) commissaris der koningin jhr. mr. J.W. Quarles van Ufford. | Foto: ZB | Bibliotheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, rec. Nr 116933

Geen reacties

Geef een reactie