Standbeeld

door Albert Kort

Het is een standbeeld in Goes waarvan de meeste Goesenaren de naam wel kennen, maar niet weten wat of wie het voorstelt.

Toen ik als kleine jongen een keer met mijn moeder langs de stadsvest liep, zou ik tegen haar hebben gezegd: ,,Dat lijk jij wel als je uit bad komt.” Als kleuter had ik er geen idee van dat het beeld de Romeinse godin van de landbouw Ceres voorstelt, laat staan wat een een godin uit de oudheid in Goes had te zoeken. Wat ik tot voor kort evenmin wist, was dat de plaatsing van het beeld destijds zo veel voeten in de aarde heeft gehad.

Het beeld dateert uit 1954 en was een geschenk van Goes aan de ZLM om de innige samenwerking tussen de stad en de landbouworganisatie tot uitdrukking te brengen. Tenslotte was de landbouw voor Goes de belangrijkste kurk waarop de plaatselijke economie dreef. De ZLM was uiteraard in haar nopjes met het geschenk. Dit gold echter niet voor alle Goesenaren. Integendeel. Zo maakte de PvdA zich zorgen over de kosten van het kunstwerk. Was dit geen weggegooid geld? Geld dat de belastingbetaler moest opbrengen en dat veel beter anders had kunnen worden besteed?

De gereformeerden reageerden furieus. Gemeenteraadslid De Bat vond het Ceresbeeld eerder een ‘schandbeeld’ dan een standbeeld en vond het ongepast dat in notabene protestantse contreien een heidense godin werd vereerd. Was de Reformatie dan voor niets geweest?

Nee, dan het beeld van Michiel de Ruyter aan de boulevard in Vlissingen. Naar dat beeld – een fatsoenlijk geklede zeeheld die het protestantse vaderland in de Gouden Eeuw verdedigde – kon de burger zonder enige schroom kijken. Sterker nog, zo iemand was een lichtend voorbeeld voor de jeugd.

De Bat besefte dat hij een roepende in de woestijn was. Het bleef bij verbaal protest en tot een beeldenstorm kwam het niet in Goes. De gereformeerden hielden zich keurig aan de spelregels van de democratie. In tegenstelling tot ‘woke’ kwam het niet in hun hoofd op een beeld van een in hun ogen ‘fout’ persoon van zijn sokkel te trekken of aan diggelen te slaan.

Geen reacties

Geef een reactie