Tante Sophie uit Hoedekenskerke

door Allie Barth

In de jaren vijftig van de vorige eeuw woonde tante Sophie met haar man op de hoek van de Havenstraat en de Kerkstraat in Hoedekenskerke. Ze was een goed mens, dat altijd klaar stond voor de mensen in haar omgeving.

Haar woning was door de week een zoete inval voor iedereen die wat troost of alleen maar een gesprekje wilde. Duurde het lang dan kon er altijd wel een borreltje vanaf. Alleen op zondag kon je niet komen. Dat was de dag des Heeren en dan gaf Sophie geen bescheid. Ze was gewoon om elke zondagmorgen de Kerkstraat af te lopen naar het hervormde kerkje aan het andere eind van de straat, samen met haar man, die ouderling was. Thuisgekomen van de kerkdienst zette ze zich met haar man bij het raam, met twee theekopjes binnen handbereik. Ze groette de mensen die voorbijkwamen altijd vriendelijk en die groetten altijd vriendelijk terug. Zo ging dat in die dagen.

In de middag moest haar man naar de dienst van 2.30 uur om de ouderlingendienst te verrichten. Tante bleef dan thuis, zittend voor her raam, de theepot met de kopjes nog steeds binnen handbereik. En steeds groette ze de voorbij komende kerkgangers recht hartelijk. ,,Wat is het toch een vriendelijk mens,” spraken die tegen elkaar. En als ze na de dienst terugliepen wuifde Sophie weer, de theekopjes en de kan nog steeds bij  de hand. ,,Zie je dat”, zeiden de voorbij lopende bewoners van het dorp tegen elkaar, ,,ze zit alweer op haar man te wachten en de thee is al weer klaar.”

Maar de realiteit was toch een andere. De theepot was gevuld met cognac en voor het gemak dronk tante die uit een theekopje. Dan hoefde ze niet zo vaak in te schenken. Tante wachtte echt niet op haar echtgenoot om het bacchanaal te beginnen. Ze dronk op de gezondheid van alle Hoedekenskerkenaren en dat was best zwaar werk. Wanneer haar man thuisgekomen was, dan deed die een gezellig theekopje mee en zo eindigde vrijwel elke zondag in volslagen dronkenschap.

Foto boven: De hervormde kerk van Hoedekenskerke.

Beluister het gesprek dat Remco van Schellen van Omroep Zeeland met Allie had in Zeeland Wordt Wakker:

Geen reacties

Geef een reactie