Trots op Vlissingen

door Frans van de Velde

Na een recent bezoek aan het Zeeuws maritiem muZEEum vroeg ik me af of ik als jongetje wel eens in een museum kwam. Dat hoorde toch wel bij onze opvoeding en schoolopleiding, nietwaar?

Gek genoeg herinner ik me er echt niets van. De bibliotheek heb ik nog redelijk in beeld – op meerdere locaties – en kerkgebouwen kon ik goed lokaliseren, de meeste met een sfeergevoel van het interieur. En ik kwam ook wel in overheidsgebouwen als het stadhuis en het postkantoor.

Maar ons eigen Gemeentemuseum? Zat het in huisnummer 17 en werd het later het Stedelijk Museum toen het statige pand aan het Bellamypark eraan werd toegevoegd? Misschien was ik al 30 toen dit gebeurde en ik er bewust heb rondgekeken. De volgende stap naar de Nieuwendijk, het stadspaleis van Lampsins met nieuwbouw en inpassing van de twee pakhuizen aan de Nieuwstraat, heb ik welbewust meegemaakt en ondersteund. De initiatiefnemers en kwartiermakers hebben me het puike idee aangereikt een publicatiefonds op te richten, dat ook in 2002 is gestart.

Hadden mijn ouders simpelweg het besef dat ik als jongetje niets in het museum te zoeken had? Ik vermoed het. Hoe anders is dat nu, na de laatste herschikking van 2023. GA MEE NAAR ZEE wordt je bij de entree bijna toegeroepen. En dat doe je, mede dankzij de prima audiotour. Dus, zeker weten, gaan de kleinkinderen er nu veel meer van genieten dan een paar jaar geleden. Er zitten veel animaties en verhalen in, je kunt zelf aan een echt roer op aanwijzing van Frans Naerebout een schip veilig het zeegat uitvaren en interactieve beeldschermen leren je met een reeks vragen hoe het voor Cornelis Lampsins zo lonende handelsrondje naar Afrika en Amerika verliep. En ik had het als jongetje heel mooi gevonden om op het dak, heel voorzichtig met hoogtevrees naar de dikke reling te lopen om De Schelde en de Noordzeemonding met de zeeweringen en aloude gebouwen te bewonderen. Voor de kunstliefhebber tenslotte ligt in de museumwinkel het mooie boek ‘Ga mee naar Zee’ te wachten met over 50 top-muZEEumstukken een verhaaltje en twee fantastische foto’s. Heerlijk, zo’n supermuseum!

Wat blijf ik toch trots op Vlissingen.

foto boven: Het voormalige Stedelijk Museum aan het Bellamypark van Vlissingen is tegenwoordig een woonhuis. | foto Frans van de Velde

Het MuZEEum in Vlissingen anno 2024: het statige Lampsinshuis met aanpalende nieuwbouw uit 2002. | foto Frans van de Velde

Geen reacties

Geef een reactie