Zeehelden kijken … over zee

door Frans van de Velde

Het eerste beeld van Frans Naerebout stond op de Boulevard en werd op 9 augustus 1919 onthuld. Foto Polygoonjournaal

Een van Vlissingens zeehelden werd vanaf 1919 jarenlang geëerd met een fraai standbeeld, op de Zeeboulevard: mensenredder en loods Frans Naerebout. Het stond daar prachtig, bovenaan de oprit, verdiept achter de Westbeer, met een mooi hek rondom. Frans keek vanaf die plek het zeegat uit. Helaas sneuvelde het beeld in de tweede Wereldoorlog.

1960: Het beeld van Frans Naerebout op de kop van het Bellamypark in Vlissingen. Foto Zeeuws Archief, Foto Dert Collectie Vlissingen

Het kostte in de wederopbouw de nodige jaren om geld voor een nieuw beeld te vinden. Dat lukte maar de plaats voor het beeld werd niet de Boulevard. Op de zomerse dag 5 juli 1952  had een jonge moeder bij haar bevalling in ziekenhuis Bethesda veel last van de warmte. Net als het officiële gezelschap op het Bellamypark, bijeen voor de plechtige onthulling van het nieuwe beeld van Naerebout. Een stoere kerel met een touw in zijn armen, gereed om de bemanning van het fregatschip Woestduyn, op 24 juli 1775 vastgelopen op een zandbank, te helpen redden. Het werk op een flinke sokkel markeerde het eindpunt van het park; ruimtelijk best wel goed.

In het MuZEEum in Vlissingen hangt een portret van Frans Naerebout.

Frans Naerebout zag de drukte toenemen en vooral de hoeveelheid auto’s vlak naast hem. En het aantal evenementen nam toe en ze werden steeds groter. Voor het bevrijdings- en straatfestival en meer werd het beeld een sta-in-de-weg en jaar na jaar begin mei weggehaald en in de loop van de zomer teruggeplaatst.

Een kostbare en riskante operatie, vond het gemeentebestuur. Waarom verplaatsen we het niet naar de Boulevard en zo ja, op welke plek?

Wethouder Conny Seybel schroeft de herinneringsplaquette vast. Haar echtgenoot Frans van de Velde, die haar assisteert, werd op die dag, 5 juli 2007, net als het beeld 55 jaar.

Deze vraag werd voorgelegd aan de Vlissingse bevolking. Niet alleen Boulevardbewoners droegen ideeën aan, veel andere deskundigen ook. Na flink wat discussie viel de keuze op het bolwerk De Leugenaar van Boulevard de Ruyter. Op 5 juli 2007 zag Frans eindelijk zijn zeegat weer en schroefde wethouder Conny Seijbel een herinneringsplaquette aan de boulevardmuur. Ze werd daarbij geassisteerd door haar man Frans van de Velde die net als de stenen Naerebout die dag 55 jaar oud werd.

Het was overigens het tweede beeld dat jarenlang de wonderlijke plek op het Bellamypark had ingenomen. Ook Michiel Adriaanszoon de Ruyter was dit overkomen. De mannen staan nu waar ze horen, op de Vlissingse boulevard, kijkend over zee.

Foto boven: Op 5 juli 1952 werd het nieuwe beeld van Frans Naerebout onthuld op het Bellamypark in Vlissingen. Diezelfde dag werd Frans van de Velde in het Bethesdaziekenhuis geboren. Foto Zeeuws Archief, Foto Dert Collectie Vlissingen

Bekijk het Polygoonjournaal uit 1919, met beelden van de onthulling.

De zeeheld kijkt het zeegat uit.

Geen reacties

Geef een reactie