Lang leve Bethesda!

door Frans van de Velde

Veel planbare operaties worden binnen het Adrz (Admiraal De Ruyter Ziekenhuis) in Vlissingen uitgevoerd, zodat mijn echtgenote daar onlangs terechtkwam. Met genoegen want het ene nachtje overblijven werd comfortabel genoten in een eenpersoonskamer met eigen badkamer. Ruim dus, heel anders dan de vier- of zespersoons kamers in Goes, gemengd! En vooral stil en rustig.

Het Adrz: jammer van die domme afkorting, jammer voor De Ruyter. Dan was ‘Bethesda’ voor het ziekenhuis in 1931 veel fraaier. Als vervanger van het gebrekkige ‘Gasthuis’ in het centrum was aan de noordoostelijke rand een fraai complex gerealiseerd. Schitterend gelegen aan de Koudekerkseweg, bijna in het vrije veld. De foto komt uit de uitgave ‘Vlissingen in vogelvlucht’.

Ik ben in Bethesda geboren en ontwikkelde er als jongetje een grote weerstand tegen. Er hing een doordringende geur: van ether, dat onder andere werd gebruikt als je amandelen werden geknipt. En dat overkwam bijna alle kinderen. Die ethergeur hing in het hele gebouw. Ziekte rook vreselijk!

Het ziekenhuis was duur, had heel Walcheren als verzorgingsgebied nodig en kende moeizame beginjaren en bijna-faillissementen. Na de oorlog werd het uitgebreid en gevormd tot Ziekenhuis Walcheren. Tot verbazing en woede van velen werd de locatie na de fusie met de Oosterschelde Ziekenhuizen in 2010 tot speelbal in een krachtenveld waarin nieuwbouw op de grens van Middelburg en Vlissingen de voorkeur kreeg. ‘Bethesda’ zou, aldus de toenmalige directie en andere plannenmakers, niet meer voldoen aan de huidige eisen. Verlaten en afbreken werd het devies.

Rationele krachten van groeperingen en zakenlieden buiten de medische wereld om wisten dit plan gelukkig met behulp van crowdfunding om te buigen, zodat de locatie na wederom flinke verbouwingen in 2017 een verzamelgebouw werd. Het Adrz is daar een flink onderdeel van, samen met medisch gerelateerde functies als de Arbo Unie en een huisartsenpraktijk, maar ook met studentenhuisvesting. Alles even plezierig en goed opgezet. Zo’n gebouw afbreken? Niet 92 jaren oud, maar 92 jaren jong: lang leve Bethesda! En ether ruik je er gelukkig nauwelijks meer . . . .

Foto: ‘Vlissingen in vogelvlucht’, 1932: onder de Koudekerkseweg; boven de nieuwbouwwijk aan de Vlissingse Watergang.

Geen reacties

Geef een reactie