Naar het middelbaar

door Johanna Brouwer

De middelbare scholen houden tegenwoordig Open Dagen, waarbij toekomstige leerlingen worden gelokt met leuke activiteiten en kleine cadeautjes, want ‘onze school is niet alleen de beste, maar ook de leukste en de gezelligste en we maken ook nog een buitenlandse reis naar India!

In 1967 was dat nog niet zo. Om te beginnen was de keuze al bepaald door de lagere school waarop je zat. Zat je op een openbare lagere school, dan ging je naar een openbare middelbare school; zat je op een christelijke, dan ging je naar een christelijke. Alleen voor de lts (lagere technische school) en de huishoudschool gold dat niet, daar zaten christenen en heidenen samen in een bank.

Het niveau van de middelbare school bepaalde de docent en in sommige gevallen een soort intelligentietest waarbij je getekende figuurtjes in een logische volgorde moest zetten. Na het advies hbs volgde dan het echte werk: een toelatingsexamen op de school in kwestie.
In de grote aula van het gebouw aan de Elzenlaan in Middelburg zaten we in lange rijen aan tafeltjes en kregen we rekenopdrachten en een dictee. Het zou kunnen dat we ook nog andere opdrachten maakten, maar dat ben ik dan vergeten.
Met het bewijs van toelating viel ook de boekenlijst voor het komende schooljaar in de bus. En een brief voor m’n ouders waarin stond we de boeken ook tweedehands konden aanschaffen via de school. Dat was dan-en-dan en er moest contant afgerekend worden. De ontbrekende boeken moesten we zelf nieuw kopen evenals woordenboeken, Bosatlas, agenda, gymkleding, etui met inhoud, geodriehoek, passer en de tekendoos.

Samen met vriendin Leintje, die ook naar de hbs mag, ga ik naar de boekenverkoop, met een goedgevulde portemonnee. Het is weer in de aula te doen en gelukkig weten we die al te vinden. Nu staan er lange rijen tafels met boeken en wij staan er met onze lijstjes een beetje onnozel bij te kijken totdat we een rij met een bordje met ‘brugklas’ zien. Dan lukt het wel: je kijkt op het lijstje naar de titel van het eerste boek en gaat dan zoeken op de tafeltjes. Le Français vivant en Theme and Variations hebben we al snel gevonden. In de boeken staan met potlood de namen van de vorige eigenaren van het boek. Als we afgerekend hebben, fietsen we meteen door naar de Nieuwe Burg waar we de rest van de boeken bestellen bij boekhandel Fey-Nootebaart. Een van de vele boekhandelaren die Middelburg dan rijk is. Waarschijnlijk zat die man op zondag in de kerk bij onze ouders, zodat ook over die keuze niet al te lang nagedacht moet worden.

Na de zomervakantie volgt dan natuurlijk de eerste schooldag. Die begint op een maandagmiddag en weer in de aula. Nu zitten we gezellig op stoelen naast elkaar als er iemand de namen van de klassen en de indeling begint voor te lezen. Wij komen in 1E terecht en onze mentor is mejuffrouw (!) Prijs. Ze neemt ons mee naar een lokaal op de bovenste verdieping van het gebouw en daar krijgen we ons rooster met enige uitleg. Daarna gaan we naar huis om onze tas voor de volgende dag in te pakken.
Na een paar weken zijn we al helemaal gewend.

Foto: Het lesrooster paste op een A4’tje en gold voor het hele schooljaar. | foto Johanna Brouwer

Geen reacties

Geef een reactie