Columniste Mieke van der Jagt geniet van films. Op de lagere school werd eens per jaar Dick Trom vertoond en in de schoolvakanties mocht ze naar het patronaatsgebouw waar films werden vertoond. De Cinema bezoeken was iets heel speciaals....