ANBI-gegevens
Stichting Zeeuws Weerzien

Correspondentieadres: Postbus 33, 4351 AA VEERE
Email: secretariaat@zeeuwsweerzien.nl
KvK: 73402524

RSIN/Fiscaal nummer Zeeuws Weerzien = 8595.15.540

Statutaire doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het (seizoensgebonden) uitgeven van een (gratis) krant ‘Zeeuws Weerzien’ vol anekdotes en verhalen over het leven van toen: van oude krantenartikelen tot columns van hedendaagse schrijvers, voor oudere inwoners van Zeeland om zelf te lezen of als aansporing om samen met anderen eigen herinneringen op te halen en zo ook ouderen bij elkaar te brengen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van subsidies, sponsorgelden en advertenties waarmee de kosten voor het maken, uitgeven en verspreiden van de krant gedekt kunnen worden, alsmede door nauw samen te werken met andere stichtingen met een soortgelijk doel, waaronder in het bijzonder Stichting Feest van Herkenning.

Hoofdlijnen beleidsplan:

* Uitbrengen van 4 gedrukte, thematische edities per jaargang.
* Verspreiding van de krant via een groeiend aantal distributiepunten in de gehele provincie Zeeland, in een oplage van 50.000 exemplaren.
* De uitgifte van de krant is geen doel op zich, maar sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van ouderenparticipatie en erfgoedbeleving. De krant stimuleert participatie door middel van het delen van herinneringen. Ook het feit dat de krant alleen beschikbaar is op vaste distributiepunten (er is geen abonnement mogelijk), stimuleert actie en interactie. Daarnaast focust de krant op het ontsluiten van erfgoedthema’s.
* Focus op vergroting interactie met de doelgroep. Om participatie in sociale netwerken te stimuleren, dient het aantal pagina’s van de krant te groeien zodat er voldoende ruimte is voor ingezonden reacties en interviews. Daarnaast worden in samenwerking met Stichting Feest van Herkenning en Zeeuwse musea via de krant herinneringsbijeenkomsten aangeboden waar lezers aan deel kunnen nemen.
* Focus op het binden van de doelgroep aan de organisatie (o.m. distributie/redactie).

 

Bestuurssamenstelling:
Frans van de Velde, voorzitter
Rina Cevaal-Louws, penningmeester
Hanneke de Vroe-Oldenkamp, secretaris
De leden van het bestuur, het redactieteam en de overige vrijwillige medewerkers zijn onbezoldigd.

zeep

December is een tijd van reflectie, bezinning en soms even terugkijken. In het nieuwe nummer (december 2021) van Zeeuws Weerzien gaat het over Geloof en Ongeloof. De humoristische én serieuze artikelen, geïllustreerd met veel oude foto’s, geven een beeld van hoe de kerk in Zeeland vroeger was. Van katholiek tot protestant, alles komt voorbij. Want hoe was het vroeger ook al weer? Welke rol speelde het geloof in het dagelijks leven? Natuurlijk is er ook weer een prijspuzzel, die aanhaakt op het thema Geloof en Ongeloof.

Ga naar ons krantenarchief en lees de verhalen.

Ga naar het nieuwsarchief