ANBI-gegevens
Stichting Zeeuws Weerzien

Correspondentieadres: Postbus 33, 4351 AA VEERE
Email: secretariaat@zeeuwsweerzien.nl
KvK: 73402524

RSIN/Fiscaal nummer Zeeuws Weerzien = 8595.15.540

Statutaire doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het (seizoensgebonden) uitgeven van een (gratis) krant ‘Zeeuws Weerzien’ vol anekdotes en verhalen over het leven van toen: van oude krantenartikelen tot columns van hedendaagse schrijvers, voor oudere inwoners van Zeeland om zelf te lezen of als aansporing om samen met anderen eigen herinneringen op te halen en zo ook ouderen bij elkaar te brengen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van subsidies, sponsorgelden en advertenties waarmee de kosten voor het maken, uitgeven en verspreiden van de krant gedekt kunnen worden, alsmede door nauw samen te werken met andere stichtingen met een soortgelijk doel, waaronder in het bijzonder Stichting Feest van Herkenning.

Hoofdlijnen beleidsplan:

* Uitbrengen van 4 gedrukte, thematische edities per jaargang.
* Verspreiding van de krant via een groeiend aantal distributiepunten in de gehele provincie Zeeland, in een oplage van 50.000 exemplaren (afhankelijk van beschikbaarheid distributiepunten met het oog op Covid-beperkingen).
* De uitgifte van de krant is geen doel op zich, maar sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van ouderenparticipatie en erfgoedbeleving. De krant stimuleert participatie door middel van het delen van herinneringen. Ook het feit dat de krant alleen beschikbaar is op vaste distributiepunten (er is geen abonnement mogelijk), stimuleert actie en interactie. Daarnaast focust de krant op het ontsluiten van erfgoedthema’s.
* Focus op vergroting interactie met de doelgroep. Om participatie in sociale netwerken te stimuleren, dient het aantal pagina’s van de krant te groeien zodat er voldoende ruimte is voor ingezonden reacties en interviews. Daarnaast worden in samenwerking met diverse partners leesteams ontwikkeld, waarbinnen ruimte is voor interactie met de doelgroep en het overdragen van ‘oral history’.
* Focus op het binden van de doelgroep aan de organisatie (aantrekken van vrijwilligers op het gebied van distributie/redactie/leesteams)

 

Bestuurssamenstelling:
Frans van de Velde, voorzitter
Rina Cevaal-Louws, penningmeester
Hanneke de Vroe-Oldenkamp, secretaris
De leden van het bestuur, het redactieteam en de overige vrijwillige medewerkers zijn onbezoldigd.

zeep

Ons septembernummer (18) van Zeeuws Weerzien staat in het teken van de AUTOLOZE ZONDAGEN VAN 1973.

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Nederland te maken kreeg met een energiecrisis: er was benzineschaarste en er werden autoloze zondagen ingevoerd. De benzine ging op de bon, maar dat werd een flop. Ook de autoloze zondag werd na enkele maanden weer afgeschaft. We blikken terug op die tijd, die vooral veel lege wegen opleverde. Onze kok Cas Zwemer maakte een heerlijk herfstrecept en er is weer een mooie puzzel van Louis Kesteloo. En als extraatje hebben we voor het eerst een cartoon, gemaakt door Danker Jan Oreel. Naast een heleboel lezersreacties vindt u natuurlijk ook de kalender met waar en wanneer er leesbijeenkomsten zijn. Veel leesplezier!

Ga naar ons krantenarchief  en download al onze themanummers of lees de verhalen via de website.

Ga naar het nieuwsarchief